יום רביעי, 15 במרץ 2017

בורות פיננסית - מכרה היהלומים של חברות כרטיסי האשראי

בימים האחרונים התפרסמו דוחות כספיים של שלוש חברות האשראי לשנת 2016. שלא תישארו סקרנים - רווחיהן יפים מאד. אולי אפילו יפים מידי... אחד מאפיקי הרווח הבולטים אצלן הוא הרווח מריביות שהן גובות על אשראי שהן מעניקות לנו, למשקי הבית. ניתן לראות מהטבלה המצורפת (מקור: גלובס) כי חברות האשראי העניקו בשנת 2016 כ-10 מיליארד ש״ח אשראי למשקי הבית והאשראי זה הן הפיקו הכנסות ריבית בסך כ-875 מליון ש״ח. כן, אינכם טועים. בחישוב גס מדובר על רווח בשיעור 9% מהאשראי שנתנו.
 

מטבלה שפרסם ״דה-מארקר״ ניתן ללמוד על שיעורי הריבית שגובה (בממוצע) כל אחת משלוש החברות הללו:
 
כפי שניתן ללמוד מהטבלה, הרי שחברת ויזה כא״ל, אשר נתח השוק שלה בהלוואות מבין חברות כרטיסי האשראי הינו  כ-35% מהאשראי, גובה למעלה מ-11% ריבית על ההלוואות שהיא מעניקה ללקוחותיה. כיצד מפולח אשראי זה? מדוחות של ויזה כא"ל, ישראכרט ולאומי קארד ניתן ללמוד כי רוב רובו של האשראי החוץ בנקאי שמעניקות חברות אלו הינו נטול בטחונות (חלקו הקטן, אשר מיועד בעיקר לתחום הרכב, מלווה בשיעבוד על הנכס). זו יכולה להיות הסיבה לריבית הגבוהה, אך לא רק. הגם שמרבית האשראי נטול בטחונות, הרי ששיעור החובות הבעייתיים אינו גבוה. כך למשל, מעיון בדוחות חברת לאומי קארד (ביאור 10) עולה כי מתוך 4,206,000,000 ש״ח אשראי שנתנה החברה ללקוחות פרטיים (כן, 4.2 מיליארד ש״ח), רק 219 מליון מוגדרים בחובות בעייתיים (כ-5%) במידה זו או אחרת. אל דאגה, היקף המחיקה של החובות הללו, קרי חובות שלאומי קארד הכירה בכך שלא תזכה לגבותם) נמוך מאד מאד. 

רק לשם השוואה, הלוואות לזמן קצר (כשלוש שנים בממוצע) בבנקים תשאנה ריבית שנתית נמוכה בממוצע ב-50% מהריבית של ויזה כא״ל. אגב, הריביות בהן מגייסות חברות האשראי את המקורות לענקת אשראי זה נמוך מאד! כך שמרווח האשראי שלהן, בממוצע, גדול משמעותית מזה של הבנקים.

יחד עם זאת, וכדי להיות הוגנים, אציין כי לא תמיד יכול אדם לקבל הלוואה בנקאית, ויש לכך סיבות שונות. אבל, ואבל זה משמעותי, אולי יש באי יכולת לקבל אשראי בנקאי כדי לרמוז לאותו אדם שנטילת אשראי מגוף חיצוני, שאינו ״מכיר״ את אותו, עלולה להתגלות כחרב פירוס?! כמו-כן, אין ספק כי קיימים יתרונות לנטילת אשראי מחברת כרטיסי האשראי: ביצוע מיידי וטלפוני, אין צורך בהוכחת יכולת לשלם או כושר השתכרות של הלווה, לרוב אין צורך בשיעבוד בטוחות וכדומה. 

אבהיר, אינני קורא להימנע מאשראי מחברות כרטיסי האשראי או מספקי אשראי חוץ בנקאיים (למשל חברות מימון חברתיים או חברות ביטוח ואחרים). יש להן יתרונות, כמו גם חברונות. אני קורא לרכישת ידע והבנה לפני שרצים למקורות כסף קלים. 

הבנה זו, ובפרט ההבנה כי יש שאלות שצריך לשאול, וחישובים פשוטים (יחסית) שצריך לדעת לחשב, יכולים להיות מוקנים לכולם במסגרת בתי הספר! לא צריך להמתין לקבלת סיוע מעמותות דוגמת פעמונים (אשר פונים אליה, לרוב, לאחר שהמשפחה כבר נקלעה לחובות משמעותיים) אין סיבה שתלמיד בתיכון לא ידע כיצד לחשב את עלות הריבית שמלווה מבקש לגבות ממנו! אין סיבה שתלמיד יצא ממערכת החינוך מבלי שידע לקרוא את תנאיו של הסכם הלוואה ושידע לחפש מהן האותיות הקטנות שלה! שום סיבה - מלבד היעדר לימוד בפועל של הנושא בתוכנית הלימודים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה