יום רביעי, 26 באפריל 2017

יצאנו לדרך - טעימות פיננסיות לכיתות ג' ו-ד' - חוזר משותף למשרד החינוך ופורום ועדי ההורים היישוביים

אני שמח לפרסם פה את החוזר אשר פורסם אתמול למנהלי ומנהלות בתי הספר היסודיים, והועבר היום ליושבי הראש של הנהגות ההורים העירוניות בכל רחבי הארץ.
כמו-כן, להלן קישור למצגת המרחיבה ומפרטת בדבר התכנית (יש להוריד את הקובץ).


כ"ט בניסן, תשע"ז
‏25 באפריל, 2017 

"אנשים עם הבנה פיננסית נמוכה לרוב אינם מצליחים לקחת את רעיונותיהם וליצור מהם נכסים"
(רוברט קיואסקי) 

לכבוד
מנהל/ת ביה"ס, יו"ר הנהגת הורים מוסדית 

מנהל/ת, יו"ר/ית נכבד/ה,

משרד החינוך ופורום ועדי ההורים היישוביים מזמינים אתכם לקחת חלק בתכנית 'טעימות פיננסיות".
 מטרת התכנית: הקניית מושגים בסיסיים בחינוך פיננסי לתלמידי כיתות ג',ד'.

היקף התוכנית: 4-7 שעות לימוד, כאשר:

2-3 שעות לימוד בנושא חינוך פיננסי במסגרת שעורי מולדת, חברה ואזרחות.[1]

בנוסף 2-4 שעות לימוד במסגרת "הורה מעשיר" - הדרכה של הורים, מתוך קהילת בית הספר, בעלי אוריינטציה פיננסית (אנשי כלכלה, אנשי השקעות, יועצים פנסיונים, מנהלים בחברות, אנשי כספים, עורכי דין, רואי חשבון וכדומה) בנושא - "טעימות פיננסיות".[2]

מועד הפעילות: במהלך חודשים מאי, יוני 2017.

משרד החינוך אמנם אישר לקיים את היוזמה השנה על בסיס של "מודל הורים", מודל לפיו הורי התלמידים מביה"ס נכנסים בשני מועדים (בכל פעם שתי שעות במערכת) לכיתות, ומעבירים תכנים ממערכי השיעור האמורים, אך באפשרות מנהל/ת ביה"ס להחליט כי צוות ההוראה הפנימי יקיימם בעצמו.  

מה אנו מבקשים מכם?

 1. מנהל/ת ויו"ר – אנא דונו ביניכם בתוכנית והחליטו ביחד האם ברצונכם שביה"ס ייקח חלק בתכנית. במידה ומסקנתכם חיובית, אנא המשיכו לשלבים הבאים; 
 2. מנהל/ת – שתפ/י את צוותי החינוך בביה"ס ברצון להשתתף בתוכנית. הסביר/י את החשיבות העיסוק בנושא החינוך הפיננסי.
 3. יו"ר - שתפ/י את הנהגת ההורים המוסדית בביה"ס ברצון להשתתף בתוכנית. הסביר/י את החשיבות בעיסוק בנושא החינוך הפיננסי.
 4. ביחד בחרו איש קשר מוסדי מקרב חברי הנהגת ההורים להפעלת התוכנית. איש הקשר יפעל לגיוס הורים מקרב הורי תלמידי ביה"ס, אשר יקיימו את ההדרכות. רצוי לאתר הורים בעלי אוריינטציה פיננסית (אנשי כלכלה, אנשי השקעות, יועצים פנסיונים, מנהלים בחברות, אנשי כספים, עורכי דין, רואי חשבון וכדומה). 
לרישום לתוכנית מלאו את הפרטים של איש הקשר המוסדי מטעם הנהגת ההורים בטופס האינטראקטיבי בלינק המצ"ב (עדיף למלא באמצעות מחשב רגיל ולא מכשיר נייד) ואנו נהיה עמך בקשר בהקדם.

למעוניינים במידע נוסף:
 1. פרטים נוספים על הנושא ניתן למצוא בבלוג פורום ועדי ההורים בגוגל - "טעימות פיננסיות"
 2. ניתן להצטרף לרשימת תפוצה של פורום ועדי ההורים, למידע (נא לשלוח שם מלא, ביה"ס ומספר נייד לטלפון 050-2625248). נא לציין כי מבוקש להצטרף לרשימת התפוצה למידע.
 3. ניתן לפנות בדוא"ל Horim@David-Margalit.com  עם שאלות.

בברכה,
אתי  סאסי
מנהלת אגף א' חינוך יסודי
המינהל הפדגוגי - אגף א' (חינוך יסודי)
משרד החינוך

אסף דוד-מרגלית
מרכז תחום חינוך פיננסי
פורום ועדי ההורים היישובייםהעתקים:

אלירז קראוז - מנהלת אגף רוח וחברה, המזכירות הפדגוגית
פז כהן - יו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים
פנינה גזית - המזכירות הפדגוגית, מנהלת תחום "מולדת, חברה ואזרחות" ו"גיאוגרפיה – אדם וסביבה"
דניאלה פרידמן- המזכירות הפדגוגית, מפמ"ר מדעי החברה, מנהלת המטה לחינוך אזרחי ומתכללת נושא החינוך הפיננסי
רון סגל - ס. יו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים
זאב גולדבלט   מנכ"ל פורום ועדי ההורים היישוביים
מפקחי/ות המשרד


נספח א' –  חומרים לשעות הוראה במסגרת שעורי מולדת, חברה ואזרחות
 1. יחידות לימוד בנושא חינוך פיננסי במסגרת "מולדת, חברה ואזרחות" http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/yesodi/finansi/ChomreyLimud.htm
 2.  הגינות בצרכנות – יחידות לימוד שעובדו על ידי משרד החינוך והמועצה הישראלית לצרכנות

 1.  ממשל זמין
 1. מטח חינוך פיננסי – לתחום הדעת "מולדת, חברה ואזרחות" אנחנו רוצים, אנחנו צריכים , אבל...
 1.  מטח - קיימות וצרכיה בעולם המודרני, לקנות או לא לקנות (מצגת דינמית)


נספח ב' – חומרים להדרכה של הורים בנושא "טעימות פיננסיות"

שיעור ראשון"כח הכסף"[3]
מטרת המערך:
1.    חשיפה נוספת והרחבה  במושגים פיננסיים.
2.     העלאה למודעות של נושא החינוך הפיננסי וחשיבותו, באמצעות דיון המדריך (הורה)/מורה לתלמידים, ובין התלמידים לבין עצמם.   

נושאים המופיעים במצגת השיעור ומומלצים לדיון במפגש הראשון ע"י ההורים:
·      מהיכן מגיע הכסף להורים/ לילדים?
·      סדר עדיפויות בשימוש בכסף (כולל היבטי קיימות ומוצרים תחליפיים).
·      מהיכן יכול ילד להשיג כסף (לרבות ביצוע מטלות, מיחזור, מו"מ)?
·      מהן הדרכים לחיסכון? לשם מה חוסכים? האם כדאי לדחות סיפוקים?
·      היכן ניתן לשמור את הכסף?            

שיעור שני "משפחות או יותר"
מטרת המערך:
1.    הכרת אפשרויות שונות להתנהלות המשפחתית הפיננסית.
2.    העלאה למודעות של נושא החינוך הפיננסי וחשיבותו, באמצעות דיון המדריך (הורה)/מורה לתלמידים, ובין התלמידים לבין עצמם.   

נושאים המופיעים במצגת השיעור ומומלצים לדיון במפגש השני ע"י ההורים:
·      השוואה בין מבצעים, הערכת סדר גודל של עלויות מוצרים.
·      דרכי חיסכון (לרבות קיימות).
·      סדר עדיפויות בשימוש בכסף (כולל היבטי קיימות ומוצרים תחליפיים).
·      מהיכן מגיע הכסף? מה קורה כאשר מוציאים יותר ממה שיש?
·      מונחים בסיסיים, המותאמים לגיל הצעיר, בכלכלה ובנקאות 

* מערכי השיעור אליהם מפנה הקישור הינם להמחשה בלבד ויעברו שינויים והתאמות. נוסח סופי ישלח אל בתי הספר ואיש הקשר המוסדי באמצע חודש מאי. 
[1] בבתי הספר שירתמו לתכנית זו תעשה פעולת הכנה מול צוות המורים של הכיתות הרלבנטיות, להצגת היחידות בפני המורים, על מנת שהמורים יכינו את תלמידיהם באופן מושכל, בעזרת חומרי הלמידה הקיימים באתר המפמ"ר, ובהתאמה לתהליך ההוראה בכיתות, על פי תכניות הלימודים. מצ"ב בנספח א' קישור לחומרים באתר המפמ"רית.
[2] מצ"ב בנספח ב' פירוט בקשר לתכני השיעורים המתאימים להדרכה ע"י ההורים.
[3] שם המערך ישונה ל"חבורת המטמון".

יום חמישי, 20 באפריל 2017

נושא השיעור להיום: כדאיות השקעת כספי הבר-מיצווה בני"ע בארה"ב

טוב, היום בו זה יהיה נושא השיעור בשעה השלישית ביום שני לתלמידי כיתה ט 5 בחט"ב ע"ש אילן רמון בכפר סבא, אך עלינו לוודא שהשיעור הזה אכן יתקיים. ומדוע?
תוצאת תמונה עבור ‪tax inheritance‬‏
במאמר פי עטה של גב' אלה לוי-וינרב בנושא מיסוי השקעות ישראלים בנכסים אמריקאים במס ירושה, מצוטט עו"ד ליאור נוימן, שותף מנהל קבוצת המסים במשרד עורכי הדין ש. הורוביץ, באומרו:
"כמעט לכל ישראלי יש כסף או רכוש בארה"ב - בין אם זה נדל"ן למגורים, נדל"ן מניב, ניירות ערך, אג"ח. אין כמעט אנשים שלא מחזיקים תיק דולרים אמריקאים..."
לכן, אין ספק כי החשיבות בדבר השקעה של כספים כאמור מהותית לכל אחד, נוער ומבוגרים כאחד (אגב, תחת מגבלות מסויימות, כבר מגיל 14 יכול נער לפתוח חשבון בנק ולהשקיע בשוק ההון...).

בעוד שיש דעות לכאן ולכאן בקשר לחשיבותו של מס הירושה בחלוקת ההון בין הדורות, הרי שבשאלה בדבר החשיבות של מס הירושה האמריקאי על תושבי ישראל, אין כלל עוררין כי הוא רע לעיזבון, רע ליורשים ורע למדינה. מדוע? כיוון שבמקרה של ישראלים שהשקיעו בארה"ב וכפופים למס העיזבון במדינה, העושר שלהם לא מתחלק בין הישראלים בישראל ולא מגיע לאוצר המדינה ומסייע להגדיל השקעות או לצמצם פערים בחברה. במקרה זה, טוען עו"ד נוימן:
"כל הרעיון של מס עיזבון והצדק החלוקתי הוא שאתה רוצה לחלק ולהעביר את הכסף מהעשירים במדינה שלך לעניים, כאשר היורשים יקבלו רק חצי מהרכוש שהעשיר השאיר. הבעיה שפה הישראלים משאירים את הרכוש שלהם ל'דוד סם'. הם לא משאירים את זה לישראלים, אלא לאמריקאים;"  
אז בואו נמצא את הדרך להעביר גם ידע מהותי זה לידיעת הרבים - ומי אם לא בני הנוער, אשר מחר יצטרפו למעגל המשקיעים בשוק ההון והנדל"ן, ואשר גם חשופים בבית (כך אני מקווה) לשיחות על השקעות ההון המשפחתי, הם סוכני השינוי המשמעותיים ביותר שלנו?!

במאמר שפורסם לאחרונה ב"ישראל היום", צוטטה המפקחת על הבנקים, ד"ר חדווה בר, בעניין חשיבות ההחינוך פיננסי במערכת החינוך, וכך אמרה:


"התפיסה שלי היא שזה נושא שהיה צורך להוביל אותו בצורה שיטתית במערכת החינוך הפורמלית בישראל. יש להציג בגילים השונים את כל הנושא של כלכלת בית: הוצאות, חיסכון, אשראי וגם מושגים בסיסיים שנדרשים לניהול חשבון בנק. אלו כישורי חיים בסיסיים, שאנשים לא לומדים ונקלעים לעיתים לקשיים חמורים, שאת משמעותם הם אינם מבינים - חינוך פיננסי הוא נושא בעל חשיבות לאומית..." 

אנו, בפורום ועדי ההורים היישוביים, טוענים מזה תקופה, כי קיימת חשיבות עליונה להוספת תחום הדעת כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. 
אנו סמוכים ובטוחים, כי כבר בתקופה הקרובה, נוכל גם להביא לפעולות בשטח, בשיתוף עם משרד החינוך ותומכים נוספים, אשר התגייסו לטובת הנושא.